Zeus

Počet osôb:5-6
Počet mestností:7
Zastavaná plocha:90,00 m2
Podlahová plocha::154,33 m2
Obostavaný priestor:545,00 m3
Výška hrebeňa VH:7,53 m
Výška komína VK:8,20 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :35 062,00 €
Ukončená hrubá stavba :89 572,00 €
Stavba na kľúč :137 315,00 €