Persus

Počet osôb:4-5
Počet mestností:6
Zastavaná plocha:78,60 m2
Podlahová plocha::133,38 m2
Obostavaný priestor:467,50 m3
Výška hrebeňa VH:7,49 m
Výška komína VK:8,15 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :28 335,00 €
Ukončená hrubá stavba :71 627,00 €
Stavba na kľúč :110 075,00 €