Paris

Počet osôb:4
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:69,80 m2
Podlahová plocha::119,98 m2
Obostavaný priestor:435,00 m3
Výška hrebeňa VH:7,93 m
Výška komína VK:8,25 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :27 077,00 €
Ukončená hrubá stavba :67 819,00 €
Stavba na kľúč :106 720,00 €