Orfeus

Počet osôb:4
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:147,10 m2
Podlahová plocha::129,33 m2
Obostavaný priestor:520,00 m3
Výška hrebeňa VH:4,43 m
Výška hrebeňa VH1:5,36 m
Výška komína VK:4,75 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :23 646,00 €
Ukončená hrubá stavba :82 464,00 €
Stavba na kľúč :124 630,00 €