Odyseus

Počet osôb:4-5
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:76,50 m2
Podlahová plocha::125,42 m2
Obostavaný priestor:444,20 m3
Výška hrebeňa VH:7,53 m
Výška komína VK:8,20 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :26 500,00 €
Ukončená hrubá stavba :69 527,00 €
Stavba na kľúč :108 990,00 €