Kronos

Počet osôb:4-5
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:67,20 m2
Podlahová plocha::111,67 m2
Obostavaný priestor:401,00 m3
Výška hrebeňa VH:7,62 m
Výška komína VK:8,30 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :25 685,00 €
Ukončená hrubá stavba :64 180,00 €
Stavba na kľúč :102 240,00 €