Iris

Počet osôb:3
Počet mestností:3
Zastavaná plocha:99,12 m2
Podlahová plocha::83,60 m2
Obostavaný priestor:403,90 m3
Výška hrebeňa VH:5,05 m
Výška komína VK:5,70 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :15 533,00 €
Ukončená hrubá stavba :57 132,00 €
Stavba na kľúč :91 420,00 €