Helena

Počet osôb:5-6
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:83,20 m2
Podlahová plocha::146,32 m2
Obostavaný priestor:492,80 m3
Výška hrebeňa VH:7,53 m
Výška komína VK:8,20 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :31 596,00 €
Ukončená hrubá stavba :77 691,00 €
Stavba na kľúč :117 165,00 €