Flora

Počet osôb:4
Počet mestností:4
Zastavaná plocha:139,58 m2
Podlahová plocha::89,00 m2
Obostavaný priestor:575,00 m3
Výška hrebeňa VH:4,78 m
Výška komína VK:5,45 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :18 591,00 €
Ukončená hrubá stavba :66 612,00 €
Stavba na kľúč :105 970,00 €