Faunus

Počet osôb:5
Počet mestností:6
Zastavaná plocha:171,70 m2
Podlahová plocha::212,98 m2
Obostavaný priestor:852,54 m3
Výška hrebeňa VH:7,47 m
Výška komína VK:8,15 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba :35 673,00 €
Ukončená hrubá stavba :87 508,00 €
Stavba na kľúč :164 180,00 €