Ceres

Počet osôb:5
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:112,74 m2
Podlahová plocha::158,05 m2
Obostavaný priestor:640,50 m3
Výška hrebeňa VH:8,20 m
Výška komína VK:8,85 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba:38 731,00 €
Ukončená hrubá stavba:104 540,00 €
Stavba na kľúč:149 255,00 €