Atlas

Počet osôb:4-5
Počet mestností:5
Zastavaná plocha:76,50 m2
Podlahová plocha::133,46 m2
Obostavaný priestor:455,00 m3
Výška hrebeňa VH:7,35 m
Výška komína VK:8,00 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba:31 392,00 €
Ukončená hrubá stavba:76 437,00 €
Stavba na kľúč:118 285,00 €