Apolon

Počet osôb:4-5
Počet mestností:6
Zastavaná plocha:72,00 m2
Podlahová plocha::120,47 m2
Obostavaný priestor:427,00 m3
Výška hrebeňa VH:7,53 m
Výška komína VK:8,20 m
Orientačné ceny
Hrubá stavba:26 500,00 €
Ukončená hrubá stavba:67 131,00 €
Stavba na kľúč:105 225,00 €