O nás
Začiatky spoločnosti sa datujú od roku 1946, kde v areáli firmy sa traduje začiatok výroby betónových zmesí a jednoduchej stavebnej prefabrikácie pre individuálnu výstavbu. Po zoštátnení majetku a následnou delimitáciou sa firma stala súčasťou štátneho podniku PREFA Martin. V roku 1990 sa firma odčlenila a stala sa samostatným štátnym podnikom, z ktorého v rámci privatizácie v roku 1996 vznikla súkromná akciová spoločnosť, kde členovia vrcholového manažmentu sú súčasne spoluvlastníci spoločnosti. Spoločnosť prešla mnohými zmenami vo výrobnom programe, ktorý sa prispôsoboval požiadavkám trhu. Spočiatku to bola výroba banských blokov, pažníc a heraklitu, neskôr podvalov a prefabrikovaných pätiek pre elektrické vedenia a od roku 1991 sa stala nosným programom výroba stropných dielcov pre bytovú a občiansku výstavbu a tyčové prvky montovaných skeletových sústav.

Po pretrvávajúcom útlme v bytovej výstavbe došlo k zmene filozofie výroby tovaru a spoločnosť sa zamerala po rozdelení federatívneho štátu na výrobu železničnej prefabrikácie, kde v súčasnosti ponúka celý sortiment prefabrikátov na výstavbu železničných staníc a cez 30 doplnkových prvkov pre ostatné použitie pre ŽSR, telekomunikačný program pre rozvody tel. vedenia a betonársky tovar, ktorý bude vo výrobe tvoriť stále väčší podiel. Jedná sa o zámkovú dlažbu, štiepané betóny, obrubníky atď., taktiež skružový a rúrový program. Spoločnosť vlastní armovňu, v ktorej je možné pripraviť rôzne výstužné kostry podľa priania zákazníka. Taktiež sa zamerala na výrobu malých ČOV, plošných filigránových stropov a montovaného stropného systému pre drobných stavebníkov.

V dnešnej dobe firma vlastní miešacie jadrá európskeho štandardu s plnoautomatizovaným režimom pre dávkovanie komponentov s plastifikačnými prísadami, prípadne s požadovanou pigentáciou betónových zmesí, čo je prvý predpoklad kvalitatívnych ukazovateľov výroby. Areál firmy je napojený na železničnú a cestnú sieť.
Kontakt
PREFA s.r.o.
Bytča - Hrabové odbyt@prefabytca.sk
014 01 Bytča www.prefabytca.sk

tel. sekretariát: 041/552 32 83
tel. odbyt: 041/552 36 35-7
fax: 041/553 33 76

KONTATKY >